Jong Vaderschap

regio: landelijk

Begeleiding en ondersteuning voor jonge vaders
jooz

JOOZ (Jong Ouderschap en Onbedoelde Zwangerschap) is een landelijk programma voor preventie van onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap. JSO en Siriz signaleerden dat beleid voor en hulp aan jonge ouders zich vrijwel alleen richt op de moeder, terwijl jonge vaders ook behoefte hebben aan ondersteuning. Organisaties en professionals weten niet altijd wat te doen met deze jongens. Met het programma Jong Vaderschap houdt JOOZ zich expliciet bezig met deze (zeer) jonge toekomstige vaders.

Klaarstomen van professionals

JOOZ richt zich op organisaties en professionals die werken met deze doelgroep. Verder wil JOOZ onderzoek doen naar de behoeften van jonge vaders en op basis daarvan een methodiek ontwikkelen en een training voor professionals. Ook worden er inspiratiebijeenkomsten georganiseerd over de omgang met en beleid ten aanzien van jonge vaders. JSO organiseert ook activiteiten en bijeenkomsten voor specifieke groepen vaders, bijvoorbeeld met een migranten‐ of vluchtelingenachtergrond.

regio: landelijk
Dit initiatief werkt o.a. met deze thema's:

Initiatieven met dezelfde thema's: