Vader en zoon-begeleiding

regio: Dordrecht e.o.

Echt contact maken met je kind

indus

De Vader en zoon‐begeleiding van Indus heeft als doel het contact tussen vader en zoon te versterken, hen elkaar beter te laten leren kennen en te werken aan wederzijds vertrouwen. De trainingen zijn gericht op (stief‐)vaders die het moeilijk vinden om te praten met hun zoon, bang zijn het contact te verliezen of het gevoel hebben dat hun zoon hun gezag niet accepteert. Er zijn twee trajecten: muurklimmen en weerbaarheidstraining.

Indus wil kansen creëren

Indus wil de kansen voor jongeren verbeteren en hun participatie in de maatschappij vergroten, en vooral laten zien dat iedereen het waard is geholpen te worden. Indus wil vooral investeren in ongemotiveerde jongeren omdat zij vaak het vertrouwen in de hulpverlening kwijt zijn, en volgt de speciale ontwikkelingsbehoeften van jongens en meisjes. Indus is opgericht omdat hulpverleningstrajecten vaak niet aansluiten bij de behoeften van jongens, waardoor zij gedemotiveerd en hulpverleners gefrustreerd raken. Indus biedt nu ook trajecten aan voor meisjes, maar nog altijd vinden vooral jongens hun weg naar Indus.

regio: Dordrecht e.o.
Dit initiatief werkt o.a. met deze thema's:

Initiatieven met dezelfde thema's: