Primetime-Papatime

regio: Groningen e.o.

Activiteiten voor vaders en hun kinderen

Mankracht Groningen

Mankracht Groningen en Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) organiseren onder de naam Primetime Papatime gratis activiteiten en workshops speciaal voor vaders en hun kinderen in de leeftijd van vier tot 13 jaar. Zo willen ze vaders de kans bieden om leuke activiteiten te doen met hun kind en bewustwording creëren omtrent het belang van betrokken vaderschap. In de afgelopen jaren heeft Primetime Papatime veel activiteiten georganiseerd waaronder: voetbalclinics, muziekworkshops, striptekenen, vliegers bouwen, een modderdag en een survivalrun.

Relevant voor vaders én professionals

Om aandacht te vragen voor betrokken vaderschap richt Primetime Papatime zich niet alleen op vaders maar ook op professionals die met ouders en kinderen werken. Onbewust houden veel mensen nog steeds rekening met de traditionele rolverdeling man-vrouw: mannen werken en vrouwen zorgen. Om dat tij te keren werd twee jaar geleden het Platform Betrokken Vaderschap regio Noord opgericht. Hierin bundelen verschillende partijen hun krachten voor één gezamenlijk doel: bewustwording creëren omtrent het belang van betrokken vaderschap.

Samenwerking voor meer resultaat

In 2019 zal het Platform Betrokken Vaderschap regio Noord zich ook richten op de samenwerking met andere vaderschap-initiatieven in Noord-Nederland. Binnen het Platform worden kennis en ideeën uitgewisseld en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van betrokken vaderschap met elkaar gedeeld. Deze informatie delen we weer met professionals in de vorm van een jaarlijks terugkerend seminar waarin we o.a. met verschillende workshops de diverse invalshoeken verder uitdiepen. Inmiddels is het Platform gekoppeld aan een landelijke alliantie van instanties die zich bezighoudt met betrokken vaderschap.

regio: Groningen e.o.
Dit initiatief werkt o.a. met deze thema's: