Koningshart

regio: landelijk

De man als rolmodel

Mannen voor jongens

Stichting Koningshart signaleert dat jongens een gebrek hebben aan mannelijke rolmodellen, die belangrijk zijn voor hun transitie van jongen naar man en voor het vinden van hun mannelijkheid. De opleiding Mannen voor jongens heeft als doel mannen (beter) in staat te stellen jongens te begeleiden in hun transitie van jongen naar jonge man en hen te versterken in hun rol van vader, peetoom, opa, professional, mentor, enzovoort. Mannen gaan in de training op zoek naar een manier om hun kwaliteiten en ervaringen in te zetten om jongens beter te begeleiden. Belangrijke thema’s in de training zijn man‐zijn, het tonen van kwetsbaarheid, en in je kracht staan.

Transitie van jongen naar man

Behalve de Mannen voor jongens‐training verzorgt Koningshart ook Making of men‐weekenden voor jongens. Zij nemen samen met hun vader (of verzorger) deel aan dit weekend. Hierin worden zij op een spannende en uitdagende manier, met steun van krachtige mannen begeleid in de transitie van jongen naar man. Een indringende en leerzame gebeurtenis waarvan de jongens hun hele leven profijt zullen hebben. De vorm is afhankelijk van de leeftijd van de zoon(s). Ook de moeder speelt (gedurende een dagdeel) een belangrijke rol in dit weekend.

regio: landelijk
Dit initiatief werkt o.a. met deze thema's:

Initiatieven met dezelfde thema's: