Trias Pedagogica

regio: landelijk

Iedere vader wil het beste voor zijn kind

Trias Pedagogica

Trias Pedagogica is een adviesbureau voor vaderschap, opvoeding en interculturele pedagogiek. De naam verwijst naar de drie pedagogische omgevingen waarin een kind opgroeit: de school, het gezin en de maatschappij. Trias Pedagogica organiseert trainingstrajecten en voorlichting voor (aanstaande) vaders in de vorm van debatreeksen, met als doel hen in staat te stellen om hun rol als ouder zo goed mogelijk te vervullen. Daarnaast bieden ze individuele hulpverlening op maat voor gezinnen. Verder doet Trias Pedagogica onderzoek, ontwikkelt methodieken en lesprogramma’s voor het onderwijs, en organiseert trainingen voor professionals in het onderwijs en de jeugdzorg.

regio: landelijk
Dit initiatief werkt o.a. met deze thema's: