Emancipator

regio: Amsterdam

Mannenemancipatie?

emancipator logo

Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Emancipator streeft naar een rechtvaardige samenleving waarin iedereen zich in vrijheid, gelijkheid en veiligheid ten volle als mens kan ontwikkelen. 

Voor een rechtvaardige samenleving zijn rechtvaardige sekseverhoudingen onontbeerlijk, en daarvoor zijn een actieve bijdrage en betrokkenheid van mannen noodzakelijk. Mannen hebben een wereld te winnen bij veranderende sekseverhoudingen, want traditionele opvattingen over mannelijkheid zijn in allerlei opzichten beperkend en destructief. Door zich aan dit keurslijf te ontworstelen bevrijden mannen zichzelf en elkaar, en hun kinderen en de vrouwen in hun leven.

Mannenemancipatie gaat dus over de bijdrage die mannen leveren aan vrouwenemancipatie én over wat ze daar zelf bij te winnen hebben. Over het problematiseren en loskoppelen van de automatische associatie tussen mannen, mannelijkheid, dominantie en geweld, en over het verbinden van mannen en mannelijkheid met zorgzaamheid en compassie.

Hoe pakken we het aan?

Op het gebied van arbeid en zorg kunnen professionals en andere geïnteresseerden terecht bij ons Handelingsperspectief Arbeid en Zorg. Emancipator probeert stereotypes te doorbreken en betrokken vaderschap te stimuleren. Mannenemancipatie gaat onder andere over vaderschapsverlof, betrokken vaderschap en mantelzorg. Met de campagne VaderZoektVerlof heeft Emancipator bijvoorbeeld bijgedragen aan de lobby voor uitbreiding van het vaderschapsverlof. Door hun vaderschap te omarmen doorbreken mannen het stereotype beeld dat ze vooral bedoeld zijn als kostwinner en beschermer: mannen die zorgen zijn per definitie roldoorbrekend. 

Emancipator heeft samen met Movisie de publicatie ‘Mannen en mantelzorg, niet te missen’ verzorgd, en zelf de brochure ‘Méér dan papadag’ met Nederlandse initiatieven op het gebied van vaderschap samengesteld. Emancipator beheert de methodiek TrotseZonenTrotseVaders voor het verbeteren van de relatie tussen vaders en zonen, en heeft een Toolkit Vaderbetrokkenheidvoor organisaties die (meer) vaders (meer) willen betrekken bij de zorg voor hun kinderen. Samen met Sardes ontwikkelde Emancipator een Denktank Mannelijke Opvoeders voor het Platform Zorgend Ouderschap

Binnen het samenwerkingsverband Werk.en.de.Toekomst werkt Emancipator aan het betrekken van jongens en mannen bij zorg, opvoeding en onderwijs. Dit doen we onder andere door de ontwikkeling van een toolkit voor professionals en door het werven en zichtbaar maken van mannelijke rolmodellen.

Emancipator is aangesloten bij MenCare, een wereldwijde campagne die een positief beeld neerzet van mannen, vaders en vaderschap, die laat zien hoe betrokken vaderschap ten goede komt aan de mannen zelf, hun partners, hun kinderen én gemeenschappen. De gewenste transformatie van mannelijkheid krijgt hierin concreet vorm: door voor kinderen te zorgen doorbreken mannen de stereotype beeldvorming over mannelijkheid, en het doorbreken van die stereotype beeldvorming maakt het voor mannen weer makkelijker om hun vaderschap serieus te nemen.Emancipator is voortgekomen uit de wereldwijde MenEngage Alliantie, waarin honderden organisaties samenwerken om jongens en mannen te betrekken bij emancipatie, en coordineert de Europese tak van dit netwerk.

regio: Amsterdam
Dit initiatief werkt o.a. met deze thema's:

Initiatieven met dezelfde thema's: