Vadercursus

regio: landelijk

Hoe jij het verschil kunt maken!

Aanpakken voor aanstaande vaders

In zijn werk als verloskundige signaleerde David Borman dat aanstaande vaders een achterstand
hebben in kennis en kunde over zwangerschap en bevallen, waardoor zij zich vaak ongemakkelijk,
onbehulpzaam en ongelukkig voelen ten aanzien van de zwangerschap van hun partner. Hij geeft daarom cursussen van een of twee bijeenkomsten voor aanstaande vaders, waarin hij hen informatie geeft over de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode.

De toegevoegde waarde van vaders

David Borman

In de bijeenkomsten gaat hij in op het nut van het betrekken van vaders, hun rol in de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode, de communicatie tussen partners ,tussen professionals en leken, en het belang van verloskundige informatie. De cursussen beogen vaders meer te betrekken bij hun partner, kind en bij de transitie naar het ouderschap. Borman geeft ook cursussen aan professionals en heeft de vadercursus verwerkt in een boek, dat ook los van de cursus zelf te gebruiken is.

regio: landelijk
Dit initiatief werkt o.a. met deze thema's:

Initiatieven met dezelfde thema's: