Vader Visie

regio: Nederland

Vanuit eigen kracht werken aan jouw vaderschap

Vadervisie

Vanuit zijn eigen ervaring met het mannenwerk, en zijn eigen zoektocht in bewust en betrokken vaderschap, is Patrick Timmermans gestart met het ondersteunen van vaders. Hij heeft het ‘vader-zijn’ ervaren als een van de mooiste dingen in het leven van een man, en ziet tegelijkertijd vaders om hem heen worstelen met hun vaderschap.

Activiteiten die verbinden

Als coach, facilitator en trainer ondersteunt Timmermans vaders om vanuit hun kracht en hun betrokkenheid in het vaderschap te staan. Hij heeft in 2016 het Vadercafé in Amsterdam opgezet, en inmiddels wordt deze op andere plekken in het land door andere vaders gegeven. Hij biedt coaching en trainingen aan voor vaders, met uiteenlopende onderwerpen. Voor gescheiden vaders specifiek heeft hij de training ‘Relaxed met je Ex’ ontwikkeld. Met het Vadercafé en de trainingen wil Timmermans vaders met elkaar verbinden en hen steun laten vinden bij elkaar, naast dat ze er ook in leren om een betrokken en krachtige vader te zijn. Organisaties en overheid zouden het belang van de rol van vaders moeten blijven erkennen, en in rechtspraak zouden vaders gelijkwaardiger moeten worden behandeld.

regio: Nederland
Dit initiatief werkt o.a. met deze thema's:

Initiatieven met dezelfde thema's: