Onderzoek: Betrokken vaders laten kinderen floreren!

Er komt steeds meer bevestiging vanuit de wetenschap dat een betrokken vader een grote invloed heeft op toekomstig geluk en toekomstige prestaties van de kinderen. Deze invloed blijkt veel groter dan waarvan wij ons als vaders bewust zijn!

Onderzoek laat zien dat vaders door hun aanwezigheid en betrokkenheid een enorm verschil kunnen maken in het leven van hun kinderen. En dat ze (surprise, surprise!) een hele goede ouder blijken te zijn. In sommige gevallen is de vader-kind relatie zelfs van grotere betekenis  dan de moeder-kind relatie.

De opmars van vaderschap

Het vaderschap is aan een enorme opmars bezig. Luiergigant Huggies maakt in 2012 nog een grappige commercial met de karikatuur van de vader in de hoofdrol. Met zo’n luier kan zelfs papa op de kleine ‘letten’, want die kunnen toch geen luier verschonen, was de teneur. Het kwam Huggies op veel kritiek te staan. In de US werd de commercial na een veel oproer en zelfs een online petitie vervangen door een vadervriendelijker exemplaar.

Hieronder beide versies:

https://www.youtube.com/watch?v=RIdRq-AxeU0

Het laat zien hoe het gebied vaderschap aan het veranderen is. En helemaal terecht. Elk kind heeft recht op een betrokken vader! Nog steeds nemers moeders het leeuwendeel van de opvoeding en huishoudelijke taken voor hun rekening, maar vaders lijken aan een inhaalslag bezig.

Effecten van de betrokken vader

Deze toenemende betrokkenheid van de vader is goed nieuws voor de kinderen. Eerder lieten we al weten dat een grotere aanwezigheid van de vader in de opvoeding aantoonbaar leidt tot een hoger IQ bij de kids. Kinderen halen betere schoolresultaten en een hogere sociale status op latere leeftijd. De effecten openbaren zich veelal vanaf de tienerjaren. Volgens Prof. Carolina de Weerth van de Radboud Universiteit Nijmegen is een investering in aanwezigheid als ouders (dus vader én moeder) tijdens het eerste levensjaar dan ook een prima investering die zich later ruimschoots terugbetaalt. Overigens laat onderzoek zien dat het hier niet per se over  biologische vaders hoeft te gaan. Adoptievaders of stiefvaders kunnen dezelfde resultaten bereiken.

Vier gebieden waarop vaders’ invloed groot is

In het boek “Gender and Parenthood: Biological and Social Scientific Perspectives”, van Wilcox e.a. beschrijft Wilcox 4 gebieden waarop de invloed van vader groot is. Ten eerste het spelen. Door met vader te spelen en te stoeien leren kinderen hun lichaam en emoties te beheersen. Ten tweede het nemen van risico’s. Vaders moedigen kinderen aan om risico’s te nemen. Dit doen ze duidelijk van nature meer dan moeder. Zowel in de speeltuin als ook in het dagelijkse leven. Ten derde is er de bescherming van de kinderen. Kinderen met betrokken, aanwezige vaders hebben minder kans betrokken te raken bij seksueel misbruik. Kinderen met de vader nabij, worden volgens onderzoek in Oktober 2012 ook later seksueel actief dan kinderen met een minder betrokken vader. Ten slotte zijn vaders vaak minder gedisciplineerd dan moeders. Ze zijn wat minder strak met de regeltjes en laten de kinderen meer hun gang gaan. In combinatie met de vaak wat meer gedisciplineerde stijl van moeder heeft dit een positieve invloed op de kinderen. Kinderen varen wel bij een combinatie van beide stijlen.

Lees hier het hele artikel op LiveScience.com.

Hoe meer betrokkenheid van vader bij zijn kinderen, hoe meer zijn kinderen floreren! Aldus Wilcox.

Marius van Regteren

Marius van Regteren (1971) is de trotse vader van Lisa (2001), Rosanne (2002), Milo (2006) en Jorinde (2008) en getrouwd met Ildri. Naast zijn rol als vader en echtgenoot, werkt hij als coach en begeleider, waarbij hij graag leiders helpt om zichzelf en de mensen om hen heen tot bloei te brengen (zie www.mpoweru.nl). Marius houdt ervan om het leven te ‘bestuderen’ en zijn bewust-zijn en dat van anderen verder te vergroten. In dat kader heeft hij in 2012 VitalDaddy opgezet, de voorloper van de Stichting voor Betrokken Vaderschap / VDRS. Met VDRS wil hij een platform creëren om betrokken, aanwezig vaderschap in Nederland nog nadrukkelijker op de kaart zetten. Zijn motto: investeer in je vaderschap, dat is de beste investering die een vader kan doen!

Lees Interacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *