Betrokken vader verhoogt succeskans kinderen

Wist je dat je als vader de intelligentie en de succeskans van je kinderen kunt beïnvloeden?

Een Britse studie heeft uitgewezen dat een vader die veel tijd investeert in zijn kinderen, een positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale status van zijn zoons of dochters op latere leeftijd.

Onderzoeker Daniel Nettle van de universiteit in Newcastle gebruikte bij zijn onderzoek gegevens van de zogenaamde National Child Development Study. Dit is een database waarin de ontwikkeling van een grote groep kinderen, geboren in 1958, gedetailleerd is bijgehouden.

Sociaal succes

In tussentijdse enquêtes in de jaren zeventig werd aan alle moeders van de kinderen gevraagd welke rol de vader speelde bij de opvoeding. Nettle ontdekte dat er een verband bestaat tussen de mate van betrokkenheid van de vaders en het sociale succes van hun kinderen op latere leeftijd.

Hoger IQ

De zoons en dochter van de meest betrokken vaders bleken op 11-jarige leeftijd te beschikken over een aanzienlijk hoger IQ dan kinderen waarvan de vader minder tijd met hen doorbracht. Ook ruim 30 jaar later was er nog steeds een positief verschil in intelligentie en sociale status meetbaar.

Hoger opgeleide vaders

Uit de gegevens blijkt verder nog iets opvallends: voor kinderen is het handig om een hoger opgeleide vader te hebben. Vaders die én goed zijn opgeleid én veel tijd met hun kids doorbrengen hebben een extra positieve invloed op de ontwikkeling van hun zoon of dochter!

“Het gaat er blijkbaar niet om dat je een vader hebt, maar vooral om wat voor vader je hebt.” concludeert Nettle in het tijdschrift New Scientist.

Maak ruimte voor je kinderen

Het is wederom een bevestiging van het belang van vaders in de opvoeding. Te meer een reden om als vader je work-life balans nog eens onder de loep te nemen en bewust ruimte te maken voor je rol als vader. Investeren in je kinderen is de beste investering die je als vader kunt doen.

Bron: nu.nl

Marius van Regteren

Marius van Regteren (1971) is de trotse vader van Lisa (2001), Rosanne (2002), Milo (2006) en Jorinde (2008) en getrouwd met Ildri. Naast zijn rol als vader en echtgenoot, werkt hij als coach en begeleider, waarbij hij graag leiders helpt om zichzelf en de mensen om hen heen tot bloei te brengen (zie www.mpoweru.nl). Marius houdt ervan om het leven te ‘bestuderen’ en zijn bewust-zijn en dat van anderen verder te vergroten. In dat kader heeft hij in 2012 VitalDaddy opgezet, de voorloper van de Stichting voor Betrokken Vaderschap / VDRS. Met VDRS wil hij een platform creëren om betrokken, aanwezig vaderschap in Nederland nog nadrukkelijker op de kaart zetten. Zijn motto: investeer in je vaderschap, dat is de beste investering die een vader kan doen!

Lees Interacties

Trackbacks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *