Opinie vaderschapsverlof (herhaling blog december 2013)

Update 19 mei 2015: Het Europees Parlement doet vandaag een ultieme poging om in alle EU-lidstaten hetzelfde ouderschapsverlof in de wet te krijgen bij de geboorte van een kind. Dat is in het belang van Nederlandse vaders, die er nu bekaaid af komen. En dat is, stellen experts, slecht voor iedereen: kind én de ouders. (bron: AD)

Vorige week kondigde minister Asscher van Sociale Zaken aan het vaderschapsverlof met drie dagen te verlengen. Het leverde een stroom van reacties op. Het MKB staat zelfs op de achterste poten. Maar wat vinden de vaders er eigenlijk zelf van? Als vader van vier en oprichter van VitalDaddy.nl, een platform voor en door vaders dat vitaal vaderschap aanmoedigt, voel ik de behoefte een ander geluid te laten horen. Alle bij ons betrokken vaders onderschrijven de behoefte om meer tijd met hun (jonge) kinderen door te brengen. Die 5 dagen zijn een druppel op een gloeiende plaat. Dit draagt niets bij aan de positie van vaders bij de opvoeding van hun kind. Terwijl deze juist zo belangrijk is. Hier lijkt sprake van een politieke sigaar uit eigen doos. Vaderschap wordt in Nederland totaal niet serieus genomen.

“Een kind moet ‘gemoederd’ en ‘gevaderd’ worden”

In andere moderne Europese landen gaat men heel anders om met vaderschapsverlof. VitalDaddy voerde een mini-onderzoekje uit. Wat blijkt: Nederland loopt op dit gebied mijlenver achter. In bijvoorbeeld de Scandinavische landen is het veel beter geregeld. In Zweden bijvoorbeeld krijgt de vader 10 dagen geboorteverlof bij de geboorte van het kind, daarbij nog eens 60 dagen (betaald) vaderschapsverlof. Vervolgens nog eens 12 maanden ouderschapsverlof te verdelen met de moeder, tegen een vergoeding van 80% (met een plafond). In Noorwegen bijvoorbeeld krijgen vaders 6 weken vaderschapsverlof en vervolgens 45 weken á 80% of 35 weken a 100% van het salaris aan ouderschapsverlof, te verdelen tussen vader en moeder. En in bijvoorbeeld Duitsland krijgt de vader 2 maanden vaderschapsverlof tegen 67% van het salaris (met een plafond). Daarnaast nog eens 10 maanden ouderschapsverlof tegen dezelfde voorwaarden te verdelen tussen vader en moeder (bron: Vader Kennis Centrum). En ik kan zo nog wel even doorgaan.

“In andere landen kijkt men fundamenteel anders aan tegen de rol van de vader in de opvoeding”

De kern: in deze landen kijkt men fundamenteel anders aan tegen de rol van de vader in de opvoeding. Met gelijkwaardigheid als sleutelwoord. Men vindt dat de vader en de moeder vanaf het begin samen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding hun kinderen en behandelen ze ook zo. De vader krijgt vanaf het begin de gelegenheid een goede hechtingsrelatie met het kind op te bouwen. En dit blijkt uit onderzoek van groot belang voor de verdere ontwikkeling het kind. Want een kind moet ‘gemoederd’ en ‘gevaderd’ worden. Waar moeders vooral gericht zijn op zorgen, warmte, stabiliteit en veiligheid,  is het vooral de rol van vaders hun kinderen aan te moedigen risico’s te nemen en de wereld te ontdekken. En juist hiermee levert de vader een belangrijke bijdrage aan de sociale ontwikkeling en het zelfvertrouwen van kinderen.

Dus, Minister Asscher, brengt u gerust eens een werkbezoek bij uw collega’s in Scandinavië. En neemt u meneer Van Straalen van MKB Nederland mee. U doet vast interessante inzichten op om vaderschap in Nederland serieus een stap verder te brengen.

Marius van Regteren is vader van 4 en oprichter van VitalDaddy.nl, een platform voor en door vaders.

N.B. We zijn heel erg benieuwd naar jouw mening op dit punt en waarderen het als je een reactie wilt achterlaten!

Marius van Regteren

Marius van Regteren (1971) is de trotse vader van Lisa (2001), Rosanne (2002), Milo (2006) en Jorinde (2008) en getrouwd met Ildri. Naast zijn rol als vader en echtgenoot, werkt hij als coach en begeleider, waarbij hij graag leiders helpt om zichzelf en de mensen om hen heen tot bloei te brengen (zie www.mpoweru.nl). Marius houdt ervan om het leven te ‘bestuderen’ en zijn bewust-zijn en dat van anderen verder te vergroten. In dat kader heeft hij in 2012 VitalDaddy opgezet, de voorloper van de Stichting voor Betrokken Vaderschap / VDRS. Met VDRS wil hij een platform creëren om betrokken, aanwezig vaderschap in Nederland nog nadrukkelijker op de kaart zetten. Zijn motto: investeer in je vaderschap, dat is de beste investering die een vader kan doen!

Lees Interacties

Reacties

  1. Reactie die we ontvingen van Gert-Jan Duis, na het lezen van ons artikel in de krant:
    “Ik ben het helemaal eens met Marius. Ik vind daarnaast dat als de Nederlandse overheid het laat af weten, er ook een rol is weggelegd bij werkgevers. Mijn werkgever – Ingram Micro in Nieuwegein – heeft er 2 jaar geleden al voor gekozen om te werken met 2 weken volledig doorbetaald vaderschapsverlof. De reacties van vaders zijn heel erg positief en omgekeerd betekent dat een extra betrokkenheid richting de werkgever. Bovendien is het voor Ingram Micro van grote PR waarde, bijvoorbeeld als het gaat om employer branding. Voorop staat echter dat de redenen die Marius hier boven aandraagt als een huis boven water staan en je het haast vanuit goed werkgeverschap niet kan maken om het bij 2 dagen te houden.”
    Dank Gert-Jan voor deze mooie toevoeging. Zouden meer bedrijven moeten doen ;-).

    • Een aan die ‘betrokkenheid richting werkgever’ daar gaat MKB Nederland mijns inziens helemaal aan voorbij. Te veel korte termijn denken, te weinig lange termijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *