Vaderschapsverlof

Gisteren (19 mei) stemde de Europese commissie voor een regeling waarbij in het in alle landen geregeld is dat vaders minimaal 2 weken ouderschapsverlof krijgen bij de geboorte van hun kind. Een verlenging van het vaderschapsverlof is belangrijk omdat het ten eerste zorgt voor een duurzame relatie tussen vader en kind. Verder blijkt uit resultaten in de Scandinavische landen dat de opvoedrol tussen vaders en moeders veel gelijkwaardiger verdeeld is. Ook is in deze Scandinavische landen een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt waar te nemen.

De vraag is natuurlijk of twee weken voldoende is. Het kan worden gezien als een goede stap, maar een verdere uitbreiding lijkt uiteindelijk wel nodig in het belang van het kind, de moeder en natuurlijk ook voor de vader. Dat het initiatief wordt genomen vanuit de Europese commissie, juich ik toe. De kans dat bedrijven en vooral commerciële bedrijven vaders langer vaderschapsverlof gaan geven is daarmee groter geworden. De commissie lijkt de omstandigheden te scheppen voor de vaders, wat geweldige ervaringen en kansen oplevert voor vaders.

Jeroen Pouw

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *