Praten met kinderen over heftige gebeurtenissen. Hoe doe je dat?

Op 13 november werd de wereld opgeschrikt door de aanslagen in Parijs. Helaas zijn aanslagen en geweld van alle tijden. Drie dagen daarvoor was er een grote aanslag in Beiroet. In Irak vinden elke dag aanslagen plaats. Omdat het er zoveel aanslagen zijn is het onvermijdelijk dat je kind er mee in aanraking komen. Via de televisieen internet, maar ook op school en via vrienden. Maar hoe begeleid je nu je kinderen tijdens en na heftige gebeurtenissen zoals de aanslagen in Parijs? Hieronder vind je vijf tips om je kinderen te begeleiden na de heftige gebeurtenissen in de wereld zoals in Parijs. De tips zijn ook toe te passen bij andere gebeurtenissen.

 

Algemene tip

De algemene tip geldt voor alle gesprekken die vaders met kinderen voeren. De tip is om een gesprek met het kind aan te kleden door iets met ze te gaan doen. Dit kan van alles zijn, van wandelen tot voetballen. Ik geef deze tip, omdat kinderen vaak een vorm van spanning ervaren om aan de keukentafel een persoonlijk/confronterend gesprek met een vader (en moeder) te voeren. Door een activiteit te ondernemen wordt een bepaalde mate van spanning weggenomen, wat zich weer resulteert in een opener gesprek tussen vader en kind.

Tip 1: Houd het kind in de gaten

Heftige gebeurtenissen in de wereld hebben niet alleen impact op jezelf als vader, maar ook op het kind. Naarmate kinderen ouder worden krijgen ze meer mee over de wat er in de wereld gebeurd. Kinderen gaan jeugdjournaal en School TV kijken. Ook worden onderwerpen zoals de aanslagen in Parijs in de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool besproken. Elk kind reageert daar anders op. Sommige kinderen vinden het erg, maar leggen het naar zich neer of hebben nog geen interesse wat er in de wereld gebeurd. Andere kinderen krijgen er nachtmerries van, huilen meer, of maken een afwezige indruk. Het is daarom belangrijk om de kinderen in de gaten te houden hoe zij reageren op zulke heftige gebeurtenissen zoals in Parijs.

Tip 2: Zorg dat je zelf op de hoogte bent van wat er in de wereld gebeurt.

Wanneer kinderen op de TV of internet meekrijgen dat er iets vreselijks is gebeurt zoals de aanslagen in Parijs, is het goed mogelijk dat kinderen er vragen over gaan stellen. Als vader is het prettig om wat kennis te hebben van de gebeurtenissen, zodat kinderen niet zonder antwoord blijven. Natuurlijk weet een vader ook niet alles. Soms stellen kinderen vragen waar jij het antwoord ook niet op weet. Zeg dit dan gewoon tegen je kind en geef aan dat je alleen of samen met het kind op zoek gaat naar het antwoord. Geef een kind wel altijd een inhoudelijk antwoord terug. Als een vader vaker geen antwoord terug geeft aan het kind, kan het de nieuwsgierigheid van het kind wegnemen. Uiteindelijk kan het kind dan de betrokkenheid en connectie met de samenleving verliezen.

pray-for-paris

Tip 3: Zorg dat het gesprek bij het kind vandaan komt.

Ouders vertellen mij dat zij vinden dat ze met hun kind over bepaalde thema’s moeten praten. Het is belangrijk om over fundamentele onderwerpen met elkaar in gesprek te zijn. Daarnaast dient er nagedacht te worden over wat het kind wilt. Een gesprek is altijd een wisselwerking tussen twee personen en in dit geval ook tussen vader en kind. Gesprekken die alleen bij een vader vandaan komen hebben minder effect op de houding of gedrag van het kind. Daarom is het ook belangrijk dat het gesprek over gebeurtenissen zoals in Parijs bij kinderen zelf vandaan komen. Er ontstaat dan geen weerstand bij de kinderen om het er over te hebben en is er ruimte om een open gesprek te voeren.

Tip 4: Praat met de kinderen over de aanslagen op het niveau van het kind (dat verschilt per leeftijd).

Ieder kind is anders en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Ieder kind heeft ook zijn eigen niveau van ontwikkeling. Het is belangrijk om aan te sluiten bij het niveau van het kind. Dat kan soms heel moeilijk zijn. Zeker als het om ingewikkelde thema’s gaat zoals de aanslagen in Parijs. Om in de gaten te houden of het gesprek met het kind aansluit bij het niveau, is het relevant om meerdere malen na te gaan of het kind het heeft begrepen. Een vader kan dat bijvoorbeeld doen door een vraag te stellen over het onderwerp, of het kind een vraag te laten stellen. Ook hier kan je als vader creatief mee omgaan.

Aansluiten bij het niveau van het kind betekent ook dat er wordt gesproken over meningen en gedachten die kinderen hebben. Vaders dienen een bepaalde mate van geduld voor nodig te hebben, omdat sommige meningen (zeker van oudere kinderen) kunnen afwijken van de hun eigen mening. Probeer als vader hier een zo open mogelijk gesprek over te voeren en zo veel als mogelijk de eigen oordelen uit te schakelen. Op deze manier kan een vader achter halen waar de mening vandaan komt en hoe diep gegrond deze is. Vervolgens is het relevant om na te denken over hoe hier verder mee om te gaan. Daar komt de kracht van het vaderschap weer om de hoek kijken. Een van de belangrijkste dingen van het vaderschap is het kind inleiden in de samenleving, en daar hoort het bespreken van meningen en gedachten bij.

Conclusie

Samenvattend kan er worden gezegd dat het belangrijkste is om aan te sluiten bij de vragen en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Dat betekent dat een gesprek over de aanslagen in Parijs of waar ook ter wereld een bepaalde mate van noodzaak bij het kind dient te zijn om erover te willen praten. Hou in de gaten te houden hoe je kind(eren) reageren op heftige gebeurtenissen zoals in Parijs. Sommige kinderen kunnen heftig reageren op zulke gebeurtenissen. Bij heftige reacties kan worden gedacht aan nachtmerries of een afwezige indruk. Om dit goed in te kunnen schatten is het belangrijk om je kind goed te kennen!

Discussie

Hierboven vijf tips. Er zijn nog veel meer tips die handig kunnen zijn voor vaders om op een goede en constructieve manier om te gaan met aanslagen zoals in Parijs. Aangezien elke vader een ervaringsdeskundige is op het gebied van opvoeding weten jullie allemaal goede en handige tips. Daarom wil ik jullie uitnodigen om je eigen tips in een reactie onder aan de blog of op Facebook te plaatsen.

 

           

 

Jeroen Pouw

Lees Interacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *