6 Feiten waarom vaders belangrijk zijn in de opvoeding

Aan mij is gevraagd of ik aan de hand van wat feiten wilde vertellen waarom opvoeding door vaders nog steeds achterloopt op opvoeding door moeders. Dit ga ik doen aan de hand van zestal feiten en daarna sluit ik af met een conclusie.

Feiten:

  1. Voor elk uur dat een moeder met haar kind doorbrengt, doet een vader dat 27 minuten. Dat vaders tijd met hun kind doorbrengen is belangrijk voor de ontwikkeling van hun kinderen, omdat vaders ten eerste de taalontwikkeling van hun kinderen stimuleren. Ten tweede nemen ze meer risico in het spel met hun kinderen. En als laatste geven ze hun kinderen een groot gevoel van veiligheid in de samenleving, omdat vader en kind een wederzijds vertrouwen in elkaar hebben. Door het wederzijds vertrouwen kunnen vaders bijvoorbeeld ook hun kinderen omhoog gooien en weer opvangen en vinden kinderen dat nog leuk ook.
  2. Vaders zijn niet alleen belangrijk voor hun kind, maar ook voor hun echtgenoot. Een betrokken vader tijdens de zwangerschap vermindert de stress van het zwanger zijn bij de vrouw, wat weer ten goede komt aan de ontwikkeling van het kind.
  3. De Nederlandse vader krijgt op dit moment twee a drie dagen ouderschapsverlof na de geboorte. Dit wordt uitgebreid naar 5 dagen. Maar dat is natuurlijk te weinig om een goede band op te bouwen met een kind. Als we dit vergelijken met landen zoals Zweden, daar krijgen vaders drie maanden ouderschapsverlof. Dit betekent dat vaders na de ouderschapsverlof vaker een rol hebben in de opvoeding van hun kind, in tegenstelling tot vaders die maar drie dagen ouderschapsverlof krijgen. Ook voor het kind en de moeder is het belangrijk. Het kind leert van beide ouders en de moeders kunnen participeren op de arbeidsmarkt.
  4. De gedachte overheerst dat vaders niet kunnen opvoeden. 11% van de moeders geeft namelijk aan dat hun echtgenoot (vader) een geschikte opvoeder is, terwijl vaders zowel voor dochters als voor zonen van belang zijn voor de ontwikkeling van hun leven. “Dochters met een veilige, liefdevolle relatie met hun vader hebben dan ook meer kans op een goede en gelijkwaardige relatie als volwassene, komt uit het ene na het andere onderzoek.”
  5. Het meeste onderzoek en opvoedprogramma’s gaan over vaders en hun zonen, waarbij vergeten wordt dat vaders van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling van hun dochter. Croft (2014) vond in haar onderzoek dat een betrokken bijdraagt aan de emancipatie van hun dochters, waardoor zij een betere carrière hebben. Dus vaders zijn niet alleen belangrijk voor hun zonen, maar ook zeker voor hun dochters. Voor zonen geldt dat vaders vaak een voorbeeld zijn hoe zij zich in de samenleving dienen te gedragen.
  6. De vader staat nog steeds op de tweede plaats op het gebied van opvoeding. Dat is heel duidelijk terug te zien in het Nederlands rechtssysteem. Wanneer een vader niet getrouwd is of een samenlevingscontract heeft met zijn partner, heeft de vader niet automatisch het gezag over zijn kind. Moeders moeten gezag aan de vader toewijzen.

Conclusie

De conclusie is dat deze bovenstaande feiten aangeven dat vaders nog steeds niet volledig worden gezien als opvoeder. Door te richten op waar vaders goed in zijn kunnen zij een plaats als volwaardige opvoeder verwerven. Vaders dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen, en doen dat ook vaak op een unieke manier. Vaders die gezien worden als volwaardige opvoeder kunnen hun echtgenoot ondersteunen en samen met haar een team kan vormen, wat als resultaat heeft dat dit de ontwikkeling van het kind op een positieve manier bevordert.

Referenties

Shwalb, D. W., Shwalb, B. J., & Lamb, M. E. (Eds.). (2013).  Fathers in cultural context. New York en Londen: Routledge.

Lamb, M. E. (Ed.). (2010). The role of the father in child development. New Jersey: John Wiley & Sons.

Croft, A., Schmader, T., Block, K., & Baron, A. S. (2014). The Second Shift Reflected in the Second Generation Do Parents’ Gender Roles at Home Predict Children’s Aspirations?. Psychological science, 1-11.

Jeroen Pouw

Lees Interacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *