Onderzoek: vaders willen meer tijd met hun kind doorbrengen

In dit deel bespreken we de resultaten van het onderzoek, die de 9 maandenbeurs heeft gehouden onder 158 vaders tussen 20 tot 60 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop vaders hun eerste kind zouden willen krijgen is wanneer zij 29 jaar oud zijn. 54% van de vaders wil twee kinderen en 30% wil 3 kinderen.

Meer tijd doorbrengen met de kinderen

Aan de vaders is gevraagd of zij bepaalde dingen anders zouden doen dan hun eigen vader. Hier zijn twee interessante bevindingen uit gekomen namelijk, ten eerste, dat huidige vaders meer tijd met hun kind willen doorbrengen dan hun eigen vader deed, en ten tweede meer samen met het kind willen spelen. Uit ander wetenschappelijk onderzoek en uit mijn vorige blog weten we dat spel van vaders kinderen leert om te gaan met winnen en verliezen en vertrouwen hebben in hun vaders. Het vertrouwen hebben komt voor uit dat vaders hun kinderen veiligheid weten te bieden, en gelijktijdig toch aan fysiek, actief spel te doen met zijn kind.

Sport en muziek belangrijk

Zowel uit de literatuur als uit het onderzoek van de 9 maandenbeurs komt naar voren dat vaders sport en muziek voor hun kinderen belangrijk vinden. 1% van de vaders geeft aan dat zij liever niet hebben dat hun kind aan sport doet. Voor muziek is dat 7%. Ontwikkeling van kinderen op fysiek, intellectueel en sociaal-emotioneel is belangrijk voor vaders, en zij kunnen dat op een positieve manier stimuleren, door betrokken bij hun kind te zijn. Zo blijkt er een positieve relatie te zijn tussen een betrokken vader en de gezondheid van kinderen. Kinderen blijken het beter op school te doen, wanneer een vader betrokken is, en kinderen blijken beter te kunnen beslissen tussen goed en kwaad. Kinderen kijken in het laatste voorbeeld echt op naar hun vader, en nemen gedragingen ook over.

Vader belangrijk voor kind…. EN vice versa!

We hebben het er altijd over dat vaders belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, maar andersom is ook het geval. Kinderen zijn belangrijk voor een vader, omdat zij richting geven aan hoe vaders hun vaderschap ontwikkelen. Dit wil ik graag aan de hand van een resultaat van de 9 maandenbeurs nader toelichten.

De 9 maandenbeurs heeft aan vaders gevraagd welke bekende Nederlander volgens hen een goede vader zou zijn. In 61% van de gevallen is Marco Borsato genoemd als meest ideale vader. Daar kunnen twee verklaringen voor gegeven worden.

De eerste verklaring is dat Marco Borsato al wat ouder is en daarmee zijn vaderschap al meer ontwikkelt heeft. Iedere vader of moeder kan bevestigen dat opvoeding leuk, inspirerend, maar ook moeilijke momenten kent. Deze moeilijke momenten dragen wel bij aan het verder ontwikkelen van het vader zijn. Vaderschap is niet een statisch iets, maar ontwikkelt dus mee gedurende het leven van kinderen. Zonder kinderen kan een vader zichzelf niet verder ontwikkelen, en daarom zijn kinderen ook belangrijk voor vaders.

De tweede verklaring die ik kan geven dat Marco Borsato gekozen is als goede vader heeft te maken met de visie die een vader heeft op mannelijkheid. Vaderschap en de visie op mannelijkheid staan in relatie met elkaar. De invulling van mannelijkheid heeft invloed op de rol die vaders innemen, zoals een zorgvader die heel erg betrokken is, of een vader die voornamelijk voor het geld zorgt. Marco Borsato heeft een langdurig huwelijk, woont in een mooi huis en kan als vader zijn gezin goed onderhouden. Alle hiervoor genoemde factoren hebben direct invloed op het vaderschap. De betrokkenheid bij kinderen is hoger wanneer de omstandigheden gunstig zijn, zoals een goed huwelijk.

Vaders, pak je rol in de opvoeding!

Uit het onderzoek blijkt dat vaders wel degelijk een visie hebben op vaderschap en de opvoeding. En bijna een derde van hen wil 3 kinderen! Vaders hebben niet alleen een visie, maar hebben ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van hun kinderen. En andersom… het vaderschap draagt ook bij aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling! Ons punt is duidelijk: vaders pak die rol in de opvoeding, voor jezelf én voor je kinderen!

 

Referenties

Met dank aan de 9 maandenbeurs voor de data.

Lamb, M. E. (Ed.). (2010). The role of the father in child development. New Jersey: John Wiley & Sons.

Tavecchio, L., & Bos, H. M. (2011). Inleiding op het themanummer ‘Vaderschap, rol van vaders in opvoeding van kinderen en diversiteit in vaderschap’. Pedagogiek31(1), 3-10.

Jeroen Pouw

Lees Interacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *