Vaders stimuleren kinderen

Wanneer u op zaterdag langs de sportvelden loopt, dan vindt u veel vaders langs de zijlijn. Of dit nu bij voetbal, hockey, handbal is, maakt niet zo heel veel uit. Het is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat vaders mee gaan naar het sportveld. Door dit fragment wordt misschien nog niet direct duidelijk wat het te maken heeft met de ontwikkeling van kinderen. Maar dat vaders kinderen stimuleren mag geen twijfel zijn. Uit diverse onderzoeken is naar voren gekomen dat vaders andere en actievere activiteiten doen met hun kinderen (Tavecchio, 2008). Wanneer vaders gevraagd worden wat zij het liefst doen met hun kinderen, vertellen zij dat zij graag met hun kinderen naar de speeltuin gaan, gaan voetballen etc.

Ontwikkelingsopgaven

Dat is natuurlijk heel mooi allemaal, maar wat stimuleert een vader nu specifiek in de ontwikkeling van kinderen? Ieder kind heeft ontwikkelingsopgaven. Ontwikkelingsopgaven zijn taken die een kind leert in een bepaalde levensfase. Een ontwikkelingstaak voor een baby is bijvoorbeeld het leren lopen. Naast dat de meeste vaders en moeders het leuk vinden om hun kind te leren lopen, is het ook een taak van de vader en moeder om het hun kind te leren. Dit worden ook wel ontwikkelingstaken genoemd. Ontwikkelingstaken en –opgaven veranderen per ontwikkelingsfase (baby, peuter, kleuter, schooltijd en adolescentie). Vader en moeder vormen samen een team, waardoor een kind nieuwe vaardigheden ontwikkelt. Vaders leggen over het algemeen wat meer nadruk op de taal en motorische ontwikkeling. En zoals aangegeven maken vaders gebruik van fysieke activiteiten, zoals buiten spelen.

Voorlezen door vaders

Dijken en Tavecchio (2008) gaven aan dat vaders daarnaast op een manier voorlezen die de taalontwikkeling stimuleert. Dit komt doordat de meeste vaders met meer intonatie voorlezen. Hierdoor gaat het verhaal meer leven, wat weer tot gevolg heeft dat kinderen vaker een verhaal willen horen.

Vaders en dochters

Dat vaders een stimulerend effect hebben op de ontwikkeling van jongens is over het algemeen wel duidelijk. Vaders zijn voor zonen een rolmodel. Een belangrijke functie van een rolmodel is dat een kind graag net zo wilt zijn als het rolmodel. Kinderen nemen ook gedrag over van hun vader, iets wat vooral jongens doen (Feldman, 2009).

In een gezin kunnen er ook dochters zijn. Meisjes hebben over het algemeen een speciale relatie met hun vader. Vaders hebben het gevoel dat zij beschermend moeten zijn over hun kinderen. Mogelijk heeft dit te maken met de positie die vaders vroeger hadden in het gezin. Het gaat bij vaders en dochters vooral om de band die zij met elkaar hebben, aldus Dijken en Tavecchio (2008). Er is echter nog maar beperkte informatie bekend over de invloed van vaders op dochters. Daarnaast is het niet specifiek bekend of vaders andere dingen stimuleren bij hun dochters dan bij hun zonen.

Vaders stimuleren kinderen

Uit het de bronnen wordt duidelijk dat vaders een grote invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Vaders vinden het interessant om met hun kind fysieke activiteiten te ondernemen. Daarnaast stimuleren vaders de taalontwikkeling van hun kind. Er is echter weinig bekend over dochters, vooral op het gebied van ontwikkeling. Zo is het onbekend of vaders andere gebieden stimuleren bij dochter dan bij zonen. Dit vraagt nog nader onderzoek.

Vragen aan de lezer

Wat vinden jullie belangrijk om te stimuleren in de ontwikkeling van kinderen?

en…

Denk je dat vaders andere ontwikkelingsgebieden stimuleren bij jongens dan bij meisjes?

 

Referenties:

Dijken van. K.S. & Tavecchio. L.W.C. (1998), Vader en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. De pedagogische betekenis van vaders. Kind en Adolescent 19, p. 68-77. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Feldman,.R.S. (2009), Ontwikkelingspsychologie. Amsterdam: Person Education Benelux

Jeroen Pouw

Lees Interacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *